Phẫu thuật Nâng Mông Cổ - nâng cằm | Tiến sĩ Bác sĩ Nhân


»

Phòng khám tạo hình thẩm mỹ Tiến Sĩ Bác Sĩ Nguyễn Thành Nhân chuyên phẫu thuật thẩm mỹ với các dịch vụ phẫu thuật nâng mông, hút mỡ đùi, cấy mỡ tay bằng phương pháp nội soi an toàn và chất lượng.

Ca 1 : Trước phẫu thuật
Ca 1 : Trước phẫu thuật
Ca 1 : Trước phẫu thuật
Sau phẫu thuật tạo hình mông bằng túi gel
Ca 1 : Trước phẫu thuật
Ca 1 : Trước phẫu thuật
Ca 1 : Trước phẫu thuật
Sau phẫu thuật tạo hình mông bằng túi gel
Ca 2 : Trước phẫu thuật
Ca 2 : Trước phẫu thuật
Ca 2 : Trước phẫu thuật
Sau phẫu thuật tạo hình mông bằng túi gel
Ca 3 : Trước phẫu thuật
Ca 3 : Trước phẫu thuật
Ca 3 : Trước phẫu thuật
Sau phẫu thuật tạo hình mông bằng túi gel

www.taohinhthammy.vn
www.aestheticsurgery.vn

 (028) 2244 7788 - (028) 3853 1888
  taohinhthammy@gmail.com

HÌNH TRƯỚC
& SAU PHẪU THUẬT

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS. BS. Nguyễn Thành Nhân hoạt động theo phương châm: 

"GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỂ ĐẸP TỰ NHIÊN"

Với kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ trong nhiều năm, Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân đã được Sở Y Tế cấp giấy phép hoạt động số 044/GCNHN.TM để mở Phòng khám Chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ - TS. BS. Nguyễn Thành Nhân tại số 4 Hưng Long, P.6, Quận 10.